فروش لیفان 1.8 620 در خراسان رضوی مدل 1393

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 70,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

سیستان و بلوچستان - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
58,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
94,038 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
59,800,000
منبع آگهی
otex.ir