فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1392

کارکرد : 89,600 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1392

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

فارس - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir