فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1392

کارکرد : 89,600 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1394

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
5,800 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir