فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1381

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 13,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
219,700 کیلومتر
قیمت
7,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1378

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
220,600 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
11,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

آذربایجان شرقی - 11 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
11,700,000
منبع آگهی
otex.ir