فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1381

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 13,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
222,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
12,345 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
273,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir