فروش دنا پلاس در تهران مدل 1396

کارکرد : 26,300 کیلومتر قیمت : 110,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
52,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
15,200 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir