فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2009

کارکرد : 200 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
337,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
158,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir