فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2009

کارکرد : 200 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
141,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

قزوین - 9 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
158,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir