فروش پراید 151SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 38,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 151SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir