فروش ب ام و X4 28 در تهران مدل 2016

کارکرد : 17,000 کیلومتر قیمت : 780,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
1,160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
900,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
675,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
720,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
780,000,000
منبع آگهی
otex.ir