فروش ب ام و X4 28 در تهران مدل 2016

کارکرد : 17,000 کیلومتر قیمت : 780,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
585,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
730,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
7,800 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir