فروش لیفان X50 اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
81,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

گلستان - 4 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
86,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
43,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
39,200 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,800 کیلومتر
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
otex.ir