فروش لیفان X50 اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
otex.ir