فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2015

کارکرد : حواله قیمت : 385,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
266,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

لرستان - 9 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir