فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2015

کارکرد : حواله قیمت : 385,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

آذربایجان غربی - 5 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
347,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
364,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
311,000,000
منبع آگهی
otex.ir