فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2015

کارکرد : حواله قیمت : 385,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,400 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir