فروش هیوندای سانتافه در اصفهان مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 610,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2012

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
74,500 کیلومتر
قیمت
333,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir