فروش هیوندای سانتافه در اصفهان مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 610,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
1,940,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
540,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
373,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

سیستان و بلوچستان - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir