فروش پراید 131SE در خراسان رضوی مدل 1394

پراید، 131SE، 1394

خراسان رضوی

کارکرد : 45,000 کیلومتر قیمت : 31,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
17,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
90 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
21,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir