فروش هیوندای سنتنیال در اصفهان مدل 2012

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 700,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سنتنیال، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سنتنیال، 2012

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سنتنیال، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سنتنیال، 2013

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سنتنیال، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سنتنیال، 2013

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
363,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سنتنیال، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,500 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سنتنیال، 2013

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir