فروش هیوندای سنتنیال در اصفهان مدل 2012

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 700,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سنتنیال، 2012

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سنتنیال، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
660,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سنتنیال، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سنتنیال، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سنتنیال، 2012

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
770,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سنتنیال، 2011

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سنتنیال، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سنتنیال، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,500 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir