فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2011

کارکرد : 124,000 کیلومتر قیمت : 380,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
399,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2013

قم - 2 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
34,500 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir