فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2011

کارکرد : 124,000 کیلومتر قیمت : 380,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
1,580,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

همدان - 3 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
382,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir