فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2011

کارکرد : 124,000 کیلومتر قیمت : 380,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
113,500 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir