فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1391

کارکرد : 63,000 کیلومتر قیمت : 307,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir