فروش سوزوکی ویتارا در تهران مدل 1393

کارکرد : 51,000 کیلومتر قیمت : 235,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
72,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سوزوکی، ویتارا، 2008

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سوزوکی، ویتارا، 1389

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
900,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir