فروش سوزوکی ویتارا در تهران مدل 1393

کارکرد : 51,000 کیلومتر قیمت : 235,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1391

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سوزوکی، ویتارا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
760,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1389

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
81,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir