فروش رنو ساندرو دنده ای در تهران مدل 1396

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 91,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو دنده ای، 1395

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو دنده ای، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
114,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir