فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2006

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، آزرا، 2008

آذربایجان شرقی - 10 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
1,120,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

آذربایجان شرقی - 9 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir