فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2014

کارکرد : 61,000 کیلومتر قیمت : 295,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
20 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

گیلان - 12 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
73,500 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
261,000,000
منبع آگهی
otex.ir