فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2014

کارکرد : 61,000 کیلومتر قیمت : 295,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
363,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1,100 کیلومتر
قیمت
256,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir