فروش کیا سورنتو در تهران مدل 2014

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 390,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2008

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
348,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2017

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
7,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir