فروش مزدا 323 در تهران مدل 1383

کارکرد : 166,000 کیلومتر قیمت : 70,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1380

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
223,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1384

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
181,600 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1383

خراسان شمالی - 1 سال پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1382

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir