فروش مزدا 323 در تهران مدل 1383

کارکرد : 166,000 کیلومتر قیمت : 70,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
365 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1383

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

مزدا، 323، 1382

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
243 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

مزدا، 323، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1385

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1380

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
223,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir