فروش کیا اپتیما در فارس مدل 2017

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : 485,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
518,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
332,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,183,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir