فروش کیا اپتیما در فارس مدل 2017

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : 485,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
1,550,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2015

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
388,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
457,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
133,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir