فروش کیا ریو 5 در آذربایجان شرقی مدل 2015

کیا، ریو 5، 2015

آذربایجان شرقی

کارکرد : 52,000 کیلومتر قیمت : 125,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1389

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1385

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com