فروش کیا ریو 5 در آذربایجان شرقی مدل 2015

کیا، ریو 5، 2015

آذربایجان شرقی

کارکرد : 52,000 کیلومتر قیمت : 125,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1390

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1386

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
1,170,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir