فروش نیسان مورانو در تهران مدل 2008

کارکرد : 163,000 کیلومتر قیمت : 235,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، مورانو، 2008

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، مورانو، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، مورانو، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، مورانو، 2009

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، مورانو، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، مورانو، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
164,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، مورانو، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، مورانو، 2008

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir