فروش هیوندای سانتافه در لرستان مدل 2016

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 216,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2012

زنجان - 3 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
273,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
269,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
277,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
302,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir