فروش هیوندای سانتافه در لرستان مدل 2016

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 216,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
263,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2011

کردستان - 2 روز پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
297,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
283,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir