فروش سیتروئن زانتیا در کردستان مدل 1384

کارکرد : 251,000 کیلومتر قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir