فروش سیتروئن زانتیا در کردستان مدل 1384

کارکرد : 251,000 کیلومتر قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
36,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
285,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
44,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir