فروش لیفان 1.8 620 در یزد مدل 1393

کارکرد : 113,000 کیلومتر قیمت : 63,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

بوشهر - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
70,200 کیلومتر
قیمت
67,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1391

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
82,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir