فروش لیفان 1.8 620 در یزد مدل 1393

کارکرد : 113,000 کیلومتر قیمت : 63,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1391

فارس - 11 ماه پیش

کارکرد
82,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir