فروش نیسان ماکسیما در همدان مدل 1391

کارکرد : 186,000 کیلومتر قیمت : 220,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

گلستان - 2 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

گیلان - 11 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

اردبیل - 10 ماه پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

اردبیل - 5 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir