فروش نیسان ماکسیما در قزوین مدل 1383

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 110,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
206,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
116,000,000
منبع آگهی
otex.ir