فروش نیسان ماکسیما در قزوین مدل 1383

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 110,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
116,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

همدان - 4 ماه پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir