فروش نیسان ماکسیما در قزوین مدل 1383

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 110,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
49,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

همدان - 12 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
59,800,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1388

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
900,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

قزوین - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir