فروش هیوندای سانتافه در فارس مدل 2012

کارکرد : 102,000 کیلومتر قیمت : 1,600,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir