فروش هیوندای سانتافه در فارس مدل 2012

کارکرد : 102,000 کیلومتر قیمت : 1,600,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2012

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
334,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
269,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
545,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
47 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

آذربایجان غربی - 2 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir