فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2010

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 1,640,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

همدان - 3 هفته پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

کردستان - 18 ساعت پیش

کارکرد
18,200 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
82 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
160,300 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 4 هفته پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir