فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2010

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 1,640,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
41,500 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
297,000,000
منبع آگهی
otex.ir