فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2010

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 1,640,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

خراسان رضوی - 1 ماه پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir