فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2010

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 1,640,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
241,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

گلستان - 2 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
353,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

اردبیل - 12 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
82,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com