فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 420,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
376,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

خراسان جنوبی - 10 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
186,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir