فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 420,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
510,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir