فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در گیلان مدل 1396

کارکرد : 7,800 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
106,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
91,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
197,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir