فروش سیتروئن زانتیا در گیلان مدل 1382

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 41,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
197,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir