فروش سیتروئن زانتیا در گیلان مدل 1382

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 41,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
208,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
38,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir