فروش سیتروئن زانتیا در گیلان مدل 1382

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 41,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

بوشهر - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
90,000,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir