فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1389

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 28,300,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

سیستان و بلوچستان - 2 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1383

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
185,555 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
11,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com