فروش پژو پارس ELX در تهران مدل 1386

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : 78,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پژو، پارس ELX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پژو، پارس ELX، 1392

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
60,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پژو، پارس ELX، 1386

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پژو، پارس ELX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
18,500 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پژو، پارس ELX، 1393

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پژو، پارس ELX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پژو، پارس ELX، 1385

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پژو، پارس ELX، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir