فروش پژو پارس ELX در تهران مدل 1386

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : 78,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پژو، پارس ELX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پژو، پارس ELX، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پژو، پارس ELX، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
545,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پژو، پارس ELX، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پژو، پارس ELX، 1393

قزوین - 7 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
59,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پژو، پارس ELX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پژو، پارس ELX، 1394

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پژو، پارس ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,900,000
منبع آگهی
otex.ir