فروش هیوندای آزرا در یزد مدل 2012

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 360,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

اردبیل - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
150 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir