فروش هیوندای آزرا در یزد مدل 2012

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 360,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

فارس - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
193,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2007

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir