فروش بسترن B50F در کردستان مدل 1394

بسترن، B50F، 1394

کردستان

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
730,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir