فروش نیسان پاترول دو در در گیلان مدل 1376

کارکرد : حواله قیمت : 43,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1371

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
254,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

کردستان - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1368

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1375

گیلان - 12 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir