فروش هیوندای النترا در بوشهر مدل 2014

کارکرد : 63,000 کیلومتر قیمت : 290,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
126,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
174,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir