فروش پراید 131SE در البرز مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 46,800,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
17,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir