فروش پراید 132 ساده در البرز مدل 1396

کارکرد : حواله قیمت : 43,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1391

گیلان - 12 ماه پیش

کارکرد
98,432 کیلومتر
قیمت
16,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
370,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1390

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,100,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
173,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1395

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir