فروش پراید 132 ساده در البرز مدل 1396

کارکرد : حواله قیمت : 43,500,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

پراید، 132 ساده، 1388

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

پراید، 132 ساده، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

گیلان - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
13,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir