فروش هیوندای ix35 در البرز مدل 2011

کارکرد : 125,000 کیلومتر قیمت : 128,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2010

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2015

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir