فروش هیوندای ix35 در البرز مدل 2011

کارکرد : 125,000 کیلومتر قیمت : 128,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2009

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، ix35، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir