فروش سمند LX در البرز مدل 1386

کارکرد : 194,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

کهگیلویه و بویراحمد - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1388

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
10,200 کیلومتر
قیمت
187,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
255,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
316,000 کیلومتر
قیمت
28,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
32,300,000
منبع آگهی
otex.ir