فروش پراید 131SE در البرز مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 46,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
17,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
5,600 کیلومتر
قیمت
21,450,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir