فروش دنا پلاس در تهران مدل 1397

کارکرد : 1 کیلومتر قیمت : 136,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1398

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
56,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1398

تهران - 4 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir