فروش پراید 131EX در تهران مدل 1390

کارکرد : 93,000 کیلومتر قیمت : 30,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
15,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
17,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131EX، 1392

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
17,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1395

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1390

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir