فروش پراید 131EX در تهران مدل 1390

کارکرد : 93,000 کیلومتر قیمت : 30,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1398

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
252,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
60 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131EX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
16,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir