فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,700 کیلومتر
قیمت
59,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
27,500 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir