فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : 20,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
72,500 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir