فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : 20,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1397

فارس - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
23,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
19,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
18,700 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

تیبا، صندوق دار، 1395

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir