فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : 20,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
22,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
21,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
otex.ir