فروش پراید 131SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
42,020 کیلومتر
قیمت
35,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1392

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
37,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir