فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : 43,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، 131SE، 1393

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
16,900,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
10,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir