فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : 43,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
20,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1391

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
35,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir